Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Podpis kwalifikowany w nowym środowisku JPK – Kod błędu 423 przy JPK_V7

Informujemy o warunkach jakie musi spełniać podpis kwalifikowany w nowym środowisku JPK

Informujemy, że w udostępnionym środowisku testowym i wdrażanym obecnie środowisku produkcyjnym do wysyłki JPK (jednolitych plików kontrolnych):

  • w przypadku podpisu kwalifikowanego wydanego przez polskie centrum certyfikacji,
  • do prawidłowej weryfikacji podpisu JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K),

– certyfikat powinien zawierać PESEL lub NIP właściciela podpisu.
Podpisanie JPK podpisem kwalifikowanym bez PESEL lub NIP będzie skutkować zakończeniem przetwarzania dokumentu z kodem błędu 423.

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/podpis-kwalifikowany-w-nowym-srodowisku-jpk/