Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Program lojalnościowy

Wdrożenie programu lojalnościowego z wykorzystaniem kart stałego klienta z unikalnym kodem kreskowym należy rozpocząć od zdefiniowania trzech grup:

  1. Grupy kontrahentów (poprzez Słowniki -> Grupy kontrahentów). Po wejściu do słownika należy zdefiniować grupy kontrahentów (Dodaj), a następnie przypisać do nich kontrahentów (Dodaj kontrahenta do grupy). Jeden kontrahent może być przypisany tylko do jednej grupy. Przypisanie kontrahenta może nastąpić również przy dodawaniu do bazy nowego kontrahenta lub edycji danych kontrahenta.

2. Grupy towarów (poprzez Słowniki -> Grupy towarów). Po wejściu do słownika należy zdefiniować grupy towarów (Dodaj), a następnie do każdej z zdefiniowanych grup przypisać asortyment (Edytuj -> Dodaj towary).

3. Grupy rabatów (poprzez Słowniki -> Rabaty). Po wejściu do słownika należy przypisać rabat dla danej grupy kontrahentów i grupy towarów (Dodaj rabat).

Po zdefiniowaniu powyższych danych należy przypisać unikalny kod dla klienta, który znajduje się na karcie rabatowej. W tym celu można wykorzystać pole Nazwa skrócona, które znajduje się przy danych klienta (Słowniki -> Kontrahenci -> Dane podstawowe). Kod można albo wpisać ręcznie albo umieścić w tym polu kursor i zaczytać czytnikiem kodów kreskowych kod znajdujący się na karcie.

Jeżeli program ma wyszukiwać klienta po nadanym kodzie, należy zaznaczyć wyszukiwanie po polu Nazwa skrócona. 

Gdy klient dokona zakupu i okaże kartę rabatową, wówczas po zaczytaniu czytnikiem kodów paskowych kodu kontrahenta, program automatycznie wyszuka klienta. Po jego wybraniu, program zapyta czy przeliczyć rabaty na aktualnie wystawianym dokumencie.