Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Uruchomienie kolejnego stanowiska

Przed uruchomieniem kolejnego stanowiska należy utworzyć kopię bezpieczeństwa baz danych w programie. Następnie na docelowym stanowisku zainstalować program, utworzyć czystą bazę danych i uruchomić program. W kolejnym kroku należy sprawdzić wersje programu poprzez opcję Konfiguracja -> Wersja. Jeżeli wersje różnią się pomiędzy stanowiskami należy je ujednolicić (np. poprzez opcję Pomoc > Sprawdź czy są dostępne aktualizacje i zastosowanie się do komunikatu, który zostanie wyświetlony). Po uaktualnieniu programu do najnowszej wersji można przystąpić do procesu odtworzenia bazy danych z kopii.

W celu odtworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych należy w programie wejść w opcję Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Parametry -> Wielofirmowość i odznaczyć (pozostawić niezaznaczone) pole Podłączaj automatycznie do domyślnej bazy danych. Następnie należy uruchomić ponownie program i w oknie Konfiguracja bazy danych zaznaczyć wpis bazy, którą chcemy odtworzyć z kopii. Dalej należy wybrać Kopia bezpieczeństwa -> Odtwarzanie bazy z kopii bezpieczeństwa i wskazać plik kopii bezpieczeństwa do odtworzenia.