Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Przypisanie oznaczeń GTU do towarów i usług.

Od 1 października 2020 roku Ministerstwo Finansów narzuca obowiązek nadawania oznaczeń dla towarów oraz usług. Stworzono 13 kodów GTU, które firma we własnym zakresie musi przypisać do towarów oraz usług.

Program DGCS System Magazyn umożliwia zbiorcze nadanie kodów GTU poprzez opcję Narzędzia → Kreator zmiany oznaczeń GTU.

Po wybraniu tej opcji otwiera się dodatkowe okno Kreator zmiany oznaczeń GTU DGCS System, który po wybraniu opcji dalej pozwoli na grupowe nadawanie oznaczeń.

W kolejnym kroku mamy możliwość w pierwszej cześć okna zaznaczyć towary/usługi w kolumnie Z dla, dla których ma być poniżej ustawione oznaczenie GTU – pole Docelowe oznaczenie.

Po wybraniu opcji Dalej wyświetli się Podsumowanie, widoczne są w nim towary dla których zostanie ustawiany kod GTU. Możemy je zaakceptować poprzez ponowne wybranie opcji Dalej i otrzymamy komunikat o zmianie oznaczeń.

 

Nadawanie oznaczeń GTU z opcji Słowniki

Druga metoda przypisywania GTU może być czasochłonna, gdyż w niej dla każdego towaru/usługi oznaczenie przypisywanie jest osobno. Należy wykonać to poprzez opcję Słowniki → Definicje towarów/Usługi.

Następnie wybieramy towar/usługę i przechodzimy na zakładkę Dane Szczegółowe. I w chodzimy w edycję poprzez opcję Edytuj.

W kolejnym kroku w polu (GTU) Oznaczenie towaru / usługi na potrzeby rejestru VAT, należy wybrać z listy oznaczenie.

Na koniec zatwierdzić przyciskiem Zapisz.