Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Rozliczenie należności

Zaległości kontrahenta można rozliczyć w oknie Rozrachunki -> Należności -> Kartoteka należności wg kontrahentów. Należy wybrać danego kontrahenta, zaznaczyć dokumenty do rozliczenia (kolumna oznaczona symbolem Z) i wybrać Rozlicz zaznaczone.

W oknie Rozlicz dokument należy uzupełnić pole Numer dokumentu (np. numerem wyciągu bankowego lub zaznaczyć checkbox KP wtedy numer nada się automatycznie). Można również zmienić wartość wpłaconej kwoty poprzez podwójne kliknięcie na kwotę w kolumnie Rozliczane i wpisanie innej kwoty.

Dokumenty można również rozliczać w oknie Rozrachunki -> Należności -> Kartoteka należności.