Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Rozliczenie ZUS – bez składek dla właściciela

Należy wejść do modułu Kadry i Płace będąc w module księgowym można to zrobić po przez opcję Plik -> Zmień moduł. W  następnym kroku wybrać opcję Dodaj i wprowadzić Właściciela, czyli wypełnić Nazwisko, Imię, Pesel oraz inne potrzebne dane.

Następnie w polu Status ustaw  Właściciel.

Po wybraniu odpowiedniego statusu zostanie wyświetlone okno z zapytaniem czy zmienić kod ubezpieczenia (dla przykładu został wybrany Właściciel)

Po wybraniu Tak zostanie wyświetlone okno z wyborem kod ubezpieczenia.

Po wybraniu odpowiedniego kodu, program zaproponuje zmiany składników dla właściciela.

Należy wybrać Aktualizuj składki po czym program zaproponuje domyślną wysokość podstaw.

Podstawa ZUS właściciela można zmienić w przypadku jeżeli Właściciel jest na małym ZUS’ie lub w podstawie do wyliczeń składek ZUS chce uwzględnić chorobę.

Podstawa zdrowotna właściciel nie powinna być modyfikowana, gdyż może powodować błędy przy późniejszych rozliczeniach.

Jeżeli właściciel nie płaci chorobowego lub ma nie mieć wyliczanego Funduszu pracy należy wartości procentowe wyzerować na zakładce Ustawienia płacowe.

Po wykonaniu tych czynności można wrócić do modułu Księgowego

Prowadząc moduł księgowy w DGCS System można wprowadzić właściciela w opcji Konfiguracja → Właściciele

Po wybraniu opcji zostanie wyświetlone okno w, którym są poszczególne opcje dla właścicieli.

Możemy określić dowolną ilość właścicieli firmy (F1-dodaj właściciela) z ich udziałem
procentowym oraz ich odliczenia od podstawy opodatkowania i od podatku.

W przypadku wprowadzonego właściciela w module Kadry i Płace po wybraniu opcji F1-dodaj właściciela, zostanie wyświetlone okno powiązania właściciela.

Po wybraniu opcji tak ustawienia wysokość składek ZUS oraz Podstawa ZUS zostanie pobrana z modułu kadrowo-płacowego w innym przypadku zostaną zastosowane standardowe wysokości.

Dane te pobierane są z zakładki Formularz → Ustawienia płacowe przy danym właścicielu.

Jeżeli właściciel został dodany wcześniej to po przez opcję F2-edytuj właściciela jest możliwość powiązania go z właścicielem dodanym wcześniej w module Kadry i Płace.

Generowanie i wysyłka dokumentów rozliczeniowych ZUS KEDU (DRA,RCA)

 

W celu wygenerowania dokumentów rozliczeniowych należy wybrać opcję

Raporty → Rozliczenie ZUS

Zostanie wyświetlone w okno

W oknie tym można wybrać Właściciela i wyświetlić dla niego raport sprawdzający po przez opcję OK

oraz wygenerować plik po przez opcję Generuj KEDU DRA który będzie można zaimportować do ZUS. Po wybraniu opcji zostanie wyświetlone okno w którym należy wskazać gdzie będzie zapisany dokument.

Należy wpisać nazwa oraz wybrać opcję Zapisz.

Import dokumentów rozliczeniowych do ZUS

W celu przesłania dokumentów do ZUS należy zalogować się na profil PUE i dalej postępować zgodnie z instrukcją na stronie ZUS wybierając do importu plik wygenerowany z programu DGCS System

Opcja ta jest idealna dla użytkowników, którzy nie posiadają zainstalowanej aplikacji Płatnik 10.02.002 lub posiadają komputer Apple z system MAC OS.

Użytkownicy, którzy posiadają zainstalowaną aplikację Płatnik 10.02.002 po wejściu w bazę klienta mogą wybrać opcję Narzędzia → Importuj dokumenty…