Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Skróty klawiszowe

Jeżeli w programie pod literą danej funkcjonalności znajduje się podkreślnik oznacza to, że można wybrać daną opcję korzystając ze skrótu klawiszowego ALT + litera, która jest podkreślona. Przykładowo, aby z poziomu klawiatury wybrać opcję Rejestry VAT należy wcisnąć kombinację klawiszy ALT + V.

 

Przykład księgowania dokumentu przy użyciu klawiatury:

 1. W oknie głównym programu wybieramy opcję F1-dodaj wpis z VAT, wówczas pojawi się okno z wyborem kontrahenta.
 2. W oknie Szukaj kontrahenta wyszukujemy kontrahenta lub w przypadku, gdy jest to nowy kontrahent wybieramy opcję:
  • użycie skrótu ALT + D – dodaj kontrahenta, gdzie możemy wprowadzić jego dane zatwierdzając każde pole klawiszem Enter.
  • użycie skrótu ALT + O – wybierze OK, tak więc po wybraniu tego skrótu kontrahent zostanie dodany do słownika kontrahentów.
 3. Uzupełniamy pole Data dokumentu poprzez nadpisanie cyfr. Przejście do kolejnego pola nastąpi po wybraniu opcji Enter.
 4. W kolejnym polu wprowadzamy numer dokumentu. Przejście do kolejnego pola nastąpi po wybraniu opcji Enter.
 5. Następne pole służy do wprowadzenia zdarzenia gospodarczego, w którym dane wprowadzamy poprzez wpisanie nazwy ręcznie lub wybieramy zdarzenie przyciskiem F2-Szukaj w słowniku
  • użycie skrótu ALT + O – zatwierdza wybrane zdarzenie i przechodzi do kolejnego pola,
  • użycie skrótu ALT + D – pozwala na dodanie nowego zdarzenia,
  • użycie skrótu ALT + A – anuluje wybór słownika zdarzeń gospodarczych.
 6. Wybranie przycisku Enter spowoduje, że kursor przejdzie do kolejnego pola.
 7. Kursor ustawiony jest na polu Wyłącz dane kontrahenta, którego zaznaczenie następuje poprzez wciśnięcie przycisku Spacja. Wybranie przycisku Enter spowoduje przejście do definiowania pola ewidencji VAT.
 8. Wyboru rodzaju ewidencji VAT dokonujemy używając przycisków oznaczonych symbolami strzałek i Enter. Ostatnie wciśnięcie klawisza Enter spowoduje przejście kursora do kolejnego pola.
 9. Pole Daty VAT ustawiamy poprzez nadpisanie cyfr. Przejście do kolejnego pola nastąpi po wybraniu opcji Enter.
 10. Kursor znajduje się w polu Stawka VAT, gdzie stawkę możemy wybrać używając przycisków oznaczonych symbolami strzałek. Przejście do kolejnego pola nastąpi po wybraniu opcji Enter.
 11. W kolejnych polach ustalamy wartości netto, VAT i brutto. Wybranie przycisku Enter w chwili, gdy kursor jest w polu brutto spowoduje przejście na przycisk Dodaj wiersz, gdzie należy ponownie wcisnąć przycisk Enter, który spowoduje przeniesienie wartości liczbowych do tabelki.
  • W przypadku wprowadzania wartości ujemnej (korekta) należy wprowadzić najpierw wartość na następnie znak minusa „–”, po czym dodać wiersz.
  • Użycie skrótu ALT + K – oznaczy wpis jako korekta.
 12. Klawiszem Page up możemy przejść do zakładki Księga, natomiast klawiszem Page Down możemy przejść do zakładki Akcyza lub Paliwa.
 13. Przy podstawowym księgowaniu dokumentów ważne dla księgowania są zakładki VAT i Księga. Po przejściu na zakładkę Księga w polu Data księgowa wprowadzamy datę poprzez nadpisanie cyfr i wybieranie przycisku Enter.
 14. W kolejnym kroku kursor znajduje się w polu z nazwą wzorca, gdzie przy pomocy strzałek na klawiaturze możemy wybrać potrzebny wzorzec. Wybranie przycisku Enter spowoduje przejście do tabeli z wzorcami, w której w zależności od potrzeb możemy zmienić wartość lub przypisać je do innej kolumny.
 15. Wybranie skrótu klawiszowego F6-utwórz wpis z VAT spowoduje zapisanie wprowadzonych danych i otwarcie okna edycji rozrachunku kontrahenta (w przypadku użycia wzorca z rozrachunkiem).
  • W polu zapłacono możemy wprowadzić nową wartość. Wciśnięcie klawisza Enter przejdzie do pola Termin płatności.
  • W polu termin płatności wprowadza się datę poprzez nadpisanie cyfr. Kolejne wprowadzenie przycisku Enter zapisze dane i spowoduje powrót do okna głównego programu.