Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

W celu utworzenia archiwum wprowadzonych danych należy wejść w Narzędzia → Zarządzanie bazami danych i zaznaczyć bazę danych dla której ma zostać wykonana kopia bezpieczeństwa.

Następnie należy wybrać przycisk Kopia i pojawi się okno Narzędzie dla kopii bezpieczeństwa.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych jest podzielone na kilka typów:

Kopia standardowa

W celu utworzenia standardowej kopii bez szyfrowania jej hasłem należy wybrać opcje Utwórz kopię. Pojawi się wówczas okno, w którym należy podać login i hasło użytkownika, 

Po wprowadzeniu poprawnych danych nastąpi proces tworzenia archiwum danych. Zakończenie procesu tworzenia kopi zakończy się komunikatem:

Pliki kopii należy co jakiś czas nagrywać na płytę CD/DVD lub przegrywać na inny nośnik danych np. Pendrive czy dysk zewnętrzny. Uwaga!!! Nie należy kopiować fizycznie pliku z bazą danych podczas pracy innych użytkowników na bazie, ponieważ grozi to trwałym uszkodzeniem pliku z bazą.

Zaszyfrowana kopia lokalna

Kopię zabezpieczoną hasłem można utworzyć poprzez wybranie opcji Utwórz zaszyfrowaną kopię lokalną.

Wyświetli się wówczas okno, w którym należy podać login i hasło użytkownika,

a następnie wskazać lokalizacje utworzenia kopii i zaakceptować ją przyciskiem Otwórz.

Kolejnym krokiem jest ustawienie hasła dostępu dla danej kopii, które będzie potrzebne w celu jej przywrócenia.

UWAGA! HASŁO JEST NIEZBĘDNE DO PRZYWRÓCENIA BAZY DANYCH.

Po utworzeniu kopii otrzymamy komunikat:

Tak zaszyfrowana kopia bazy danych, może zostać przekazana np. do pomocy technicznej. Mamy wówczas pewność, że nasze dane będą przeglądały jedynie osoby do tego upoważnione.

Tworzenie wielu kopii bezpieczeństwa baz danych np. w przypadku biur rachunkowych

Jeżeli biuro rachunkowe ma ustawione uruchamianie programu wraz z wyborem baz danych (okno Konfiguracja baz danych) można utworzyć kopię bezpieczeństwa wielu baz.

W tym celu należy wejść w opcję Narzędzia → Kopia bezpieczeństwa wszystkich baz, na pytanie „Czy wykonać kopię wszystkich baz danych bez zatwierdzania?” wybieramy „Tak”.

Wybranie opcji „Nie” spowoduje, że dla każdej bazy danych otworzy się okno „Narzędzie dla kopii bezpieczeństwa” i będzie można zmienić np. lokalizację tworzonej kopii.

Tworzenie kopii przy wyjściu z programu

Po zainstalowaniu programu DGCS System domyślnie ustawiony jest parametr w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wielofirmowość → Pytaj o wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu.

Włączenie tej opcji na danym stanowisku spowoduje, że program przy zamykaniu wyświetli komunikat czy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

Wybranie opcji „Tak” utworzy kopię bazy, z której użytkownik wychodzi. Wybór opcji „Nie” zamknie program. Zaznaczenie parametru „Nie pytaj przy następnym zamykaniu systemu” odznaczy parametr z konfiguracji i przy kolejnym zamknięciu programu nie wyświetli okna z pytaniem „Czy wykonać kopię przy zamknięciu programu” i nie utworzy kopii przy zamykaniu programu.  Pytanie „Czy wykonać kopię przy zamknięciu programu” zostanie również wyświetlony przy przechodzeniu między bazami danych (klientami biura rachunkowego).