Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Wartości niematerialne i prawne

W oknie Słowniki -> Klasyfikacja Środków Trwałych należy dodać Wartości niematerialne i prawne z odpowiednią stawką procentową i numerem według uznania. Przy dodawaniu środka trwałego do kartoteki należy wybrać wprowadzoną klasyfikację.