Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Wystąpił błąd podczas próby zapisania dokumentu. Jedną z przyczyn może być wymuszenie numeru na taki, który już istnieje.

Jeżeli podczas dodawania dokumentu pojawia się poniższy komunikat

należy otworzyć kartotekę dodawanego dokumentu, ustawić zakres dat od 01-01-0001 do 31-12-9999 i sprawdzić czy dokument z takim numerem już w niej istnieje. Jeżeli tak, to należy zmienić numer dodawanego dokumentu na numer o jeden większy od najwyższego znajdującego się w kartotece. 

W celu zmiany automatycznej numeracji dokumentów należy wejść w Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Dokumenty, zaznaczyć rodzaj dokumentu i zmienić wartość w polu Aktualny numer.

Przykładowo, jeżeli komunikat pojawia się przy próbie wystawienia

  • faktury VAT, należy wybrać Wydania -> Kartoteka faktur VAT,
  • faktury VAT zaliczkowej, należy wybrać Wydania -> Kartoteka faktur VAT zaliczkowych,
  • WZ, należy wybrać Wydania -> Kartoteka dokumentów WZ,
  • paragonu, należy wybrać Wydania -> Kartoteka paragonów,
  • PZ, należy wybrać Przyjęcia -> Kartoteka dokumentów PZ,
  • faktury zakupu, należy wybrać Przyjęcia -> Kartoteka faktur zakupowych.