Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

Wystawienie dokumentu

W celu wystawienia dokumentu w module Magazyn lub Fakturowanie należy w oknie Wystawiany dokument

  • wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu
  • uzupełnić zakładkę Nabywca/Odbiorca
  • dodać pozycje dokumentu (usługi lub towar) w zakładce Pozycje wystawianego dokumentu (F6)
  • kliknąć Akceptuj (F8).

 

Numer dokumentu będzie zgodny z ustawionym w konfiguracji szablonem numeracji danego rodzaju dokumentu i aktualnym numerem. W celu wymuszenia numeru na inny należy kliknąć na znak koła zębatego (obok nazwy pola Numer). Wówczas pole numeru stanie się edytowalne.

Pozycje wystawianego dokumentu należy wybrać z asortymentu znajdującego się w lewej części ekranu poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na danej pozycji. Po dodaniu towaru/usługi można go edytować (np. ilość, cenę) klikając prawy przyciskiem i wybierając Edytuj pozycję lub poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy.

W celu dodania pozycji dokumentu można również korzystać z przycisku Usługa znajdującego się w prawej dolnej części (wpisane w ten sposób dane nie zostaną zapisane w słowniku towarów/usług).

 

W celu dodania pozycji do asortymentu można skorzystać z przycisku „+” i wybrać Towar bądź Usługa.

W oknie dodawania definicji Towaru / Usługi należy uzupełnić wymagane dane i zaakceptować (OK).