Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Wystawienie faktury PRO FORMA

Fakturę pro formę wystawia się w ten sam sposób jak inne dokumenty. Jako rodzaj dokumentu należy wybrać Faktura pro forma.

Przy pierwszym wystawianiu pro formy może pojawić się poniższy komunikat.

Faktura pro forma generowana jest na podstawie zamówienia. Zgodnie z komunikatem, wystawienie faktury pro formy jest równoznaczne z wystawieniem zamówienia od klienta. W celu ponownego wydrukowania pro formy należy wybrać Zamówienia -> Zamówienia od klienta -> Kartoteka zamówień od klientów, zaznaczyć odpowiednie zamówienie i kliknąć przycisk PRO FORMA.

 

Po opłaceniu faktury pro formy należy wybrać REALIZUJ i wystawić opłaconą fakturę.