Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Ustawienia parametrów wysyłki wiadomości

Adres serwera poczty (SMTP) to protokół komunikacyjny. Standardowo dla każdego serwera zdefiniowany jest inny (np. adres z serwera onet będzie inny niż z WP). Można go wyszukać w informacjach na temat danej poczty.

Port to protokół internetowy umożliwiający wysyłkę wiadomości przypisany do danego zabezpieczenia i serwera poczty.

W polu Nazwa wysyłającego należy wpisać nazwę, która będzie się wyświetlać u odbiorcy (np. nazwa firmy).

Połączenie szyfrowane (SSL) jest uzależnione od serwera poczty oraz portu. Można je wyszukać w informacjach na temat danej poczty.

W polu Użytkownik należy wpisać własny adres mailowy, z którego wysyłamy wiadomość e-mail.

W polu Hasło należy wpisać hasło, jakim logujemy się poprzez przeglądarkę do naszej poczty.

Poniżej przedstawiamy przykłady konfiguracji kilku najpopularniejszych serwerów pocztowych.

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji należy w ustawieniach włączyć serwer SMTP. Taką czynność należy wykonać na stronie: https://ustawienia.poczta.onet.pl/Konto/KontoGlowne

Serwer poczty wychodzącej – smtp.poczta.onet.pl Port serwera poczty wychodzącej – 465 Tryb zabezpieczenia – SSL

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji należy w ustawieniach włączyć serwer POP i IMAP. Taką czynność należy wykonać na stronie: https://poczta.wp.pl/k/#/options/list?tab=general w zakładce Opcje.

Serwer SMTP: smtp.wp.pl Port: 465 Typ zabezpieczeń: SSL

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji należy w ustawieniach włączyć serwer POP i IMAP. Taką czynność należy wykonać na stronie:  https://poczta.o2.pl/d/#/options/list?tab=general w zakładce Opcje.

Serwer poczty wychodzącej – poczta.o2.pl Port serwera poczty wychodzącej – 465 Tryb zabezpieczenia – SSL

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji na stronie https://ustawienia-pocztowe.interia.pl należy przy opcji „Korzystam z programu pocztowego” zaznaczyć Tak:

Serwer poczty wychodzącej SMTP- poczta.interia.pl Port serwera poczty wychodzącej – 465 Tryb zabezpieczenia – SSL

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji należy w ustawieniach włączyć Weryfikacje dwuetapową wraz z  hasłem dla aplikacji. Czynność należy wykonać na stronie:  https://myaccount.google.com/security

Serwer poczty wychodzącej – smtp.gmail.com Port serwera poczty wychodzącej – 465 Tryb zabezpieczenia – SSL

Do tej pory Google działało na funkcji „Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji” odbywa się na koncie Google  po przez odszukanie w zakładce Bezpieczeństwo przedstawionej na poniższej grafice opcji i wybraniu „Włącz dostęp (niezalecane i dostępne tylko do 30 maja)” związku z czym obecnie mogą wystąpić problemy z wysyłką maili jeżeli nie zostało nadane hasło dla aplikacji.

UWAGA Google na swojej stornie zamieściło informacje, że nie będzie Dostępu mniej bezpiecznych aplikacji i będzie konieczne wygenerowanie hasła dla aplikacji:

Aby chronić Twoje konto, od 30 maja 2022 roku Google nie będzie już zezwalać na używanie urządzeń i aplikacji innych firm, które proszą użytkowników o zalogowanie się na konto Google przy użyciu tylko nazwy użytkownika i hasła.

Pamiętaj, że ten termin nie dotyczy klientów Google Workspace ani Google Cloud Identity. Termin obowiązujący tych klientów zostanie później ogłoszony na blogu Google Workspace.

Więcej informacji znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Specjalna uwaga na temat logowania się na urządzeniach Apple. Od 28 lutego 2022 roku użytkownicy, którzy w ostatnim czasie nie logowali się na swoje konto Google przy użyciu tylko nazwy użytkownika i hasła, będą musieli zalogować się od nowa. Dotychczasowi użytkownicy będą mogli dalej logować się na swoje konta Google przy użyciu nazwy użytkownika i hasła do 30 maja 2022 roku.

Bezpieczniejszą opcją jest Weryfikacja dwuetapowa wraz z hasłem dla aplikacji, instrukcja do konfiguracji  znajduję się na stronie w bazie wiedzy w artykule  Konfiguracja poczty Gmail w programie DGCS System

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z programu musi być wpisany dodatkowy parametr w pliku konfiguracyjnym programu. Przy zamkniętym programie proszę przejść do podkatalogu .config następnie edytować np. Notatnikiem plik EmailSender.properties i sprawdzić czy znajduję się w nim linia: mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory, jeżeli nie należy ją dopisać.

W kolejnym kroku można przejść do uruchomienia programu i konfiguracji poczty. Ustawiając w oknie Konfiguracja serwera pocztowego SMTP:

 

Serwer SMTP: xxxx – powinien być dostępny po zalogowaniu do panelu administratora poczty na hostingu. Port: 465 Typ zabezpieczeń: STARTTLS oraz TLSv 1.2

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z programu musi być wpisany dodatkowy parametr w pliku konfiguracyjnym programu. Przy zamkniętym programie proszę przejść do podkatalogu .config następnie edytować np. Notatnikiem plik EmailSender.properties i sprawdzić czy znajduję się w nim linia: mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory, jeżeli nie należy ją dopisać.

W kolejnym kroku można przejść do uruchomienia programu i konfiguracji poczty. Ustawiając w oknie Konfiguracja serwera pocztowego SMTP:

 

Serwer SMTP: xxxx – powinien być dostępny po zalogowaniu do panelu administratora poczty na hostingu. Port: 465 Typ zabezpieczeń: STARTTLS oraz TLSv 1.2

Nie jesteśmy wstanie zagwarantować, iż powyższe ustawiania zadziałają dla każdego hostingu. Jeżeli mimo powyższych ustawiań występuję nadal problemy z pocztą w programie DGCS System proszę skontaktować się z działem pomocy technicznej, tel: 62 735 62 98. W ramach możliwości dział techniczny postara się rozwiązać problem z konfiguracją poczty.