Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Rozliczenie VAT marża

Dodanie Identyfikatora VAT marża

Wprowadzenie VAT marży należy rozpocząć od dodania unikalnego Identyfikatora VAT do powiązania zakupu ze sprzedażą, który można dodać w opcji Słowniki → Identyfikatory VAT marża

Słownik ten jest wykorzystywany tylko w przypadku, gdy prowadzimy sprzedaż VAT marża (np. komis samochodowy). Identyfikatory te służą do powiązania konkretnej sprzedaży VAT marża z zakupami przeznaczonymi do tej sprzedaży, co zostanie jeszcze szerzej opisane w dalszej części instrukcji dotyczącej księgowania VAT marża.

 

Księgowanie zakupu VAT marża

W celu zaksięgowania zakupu VAT marża należy w oknie Księga/Dzienni wybrać Wpis z VAT (F1).

Następnie należy wybrać kontrahenta i zatwierdzić opcją OK.

W kolejnym kroku należy ustawić Daty, Numer dokumentu, Zdarzenie gospodarcze.

W kolejnym kroku należy ustawić Identyfikator VAT marża przez opcję Szukaj (F2) i stawkę VAT na “np” oraz wprowadzić kwoty.

 

Podczas dodawania lub edycji zapisu dot. zakupu, jeżeli wybrany jest identyfikator VAT marża, to data VAT
ustawiana jest o 100 lat do przodu, a więc nie wchodzi do ewidencji, bo nie została jeszcze sprzedana.

W celu poprawnego wykazania VAT marży należy przejść na zakładkę Oznaczenia i wprowadzić wartość zakupu VAT marży w pole “Kwota zakupu VAT marża w JPK-V7”

Zatwierdzić zapis po przez opcje Zapisz (F6)

Księgowanie sprzedaży VAT marża

Przy księgowaniu sprzedaży VAT marża procedura początkowa jest identyczna jak przy zakupie. W celu zaksięgowania sprzedaży VAT marża należy w oknie Księga/Dzienni wybrać Wpis z VAT (F1). W kolejnym kroku należy wybrać kontrahenta i zatwierdzić opcją OK.

Po wyświetleniu okna Dodaj wpis w księdze i VAT ustawić Daty, Numer dokumentu, Zdarzenie gospodarcze.

 

W kolejnym kroku należy ustawić Identyfikator VAT marża, który był użyty przy wprowadzeniu zakupu przez opcję Szukaj (F2)

Ustawić stawkę VAT jeżeli jest inna niż 23% i wprowadzić kwotę Brutto, program na podstawie wprowadzonego zakupu wyliczy marże.

Po wykonaniu tej czynności można zatwierdzić wpis opcją Zapisz (F6)

Podczas dodawania sprzedaży VAT marża i wybraniu identyfikatora VAT marża zakupy powiązane z tym identyfikatorem są zmieniane tak, że data VAT ustawiana jest na datę sprzedaży VAT marża, a więc zarówno zakup i sprzedaż zostaną ujęte w tym samym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenie będzie widoczne w opcji Raporty → VAT → Rejestry sprzedaży VAT marża.

W przypadku gdy marża brutto jest kwotą ujemną, to ujemne są również wartości podatku VAT oraz marża netto (podstawa opodatkowania). Do rejestru VAT należy wówczas wpisać marżę netto w wartości ujemnej, podatek VAT w wysokości 0, a w pozycji brutto wartość sprzedaży. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania ujemnej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.
W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą dodatnią należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami minus. Wówczas zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej pliku JPK V7M/V7K wartości netto, VAT oraz brutto zostaną wykazane ze znakiem minus.
W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą ujemną należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami przeciwnymi. Zatem skoro przy pierwotnej fakturze wartość marży netto była kwotą ujemną, to przy księgowaniu zwrotu należy wprowadzić ją jako kwotę dodatnią. Podatek VAT przy pierwotnej fakturze wynosił 0, zatem przy zwrocie również powinien wynosić 0. Wartość marży brutto przy pierwotnej fakturze była kwotą dodatnią, więc przy zwrocie należy ją wprowadzić ze znakiem minus. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania dodatniej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.