Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

Zamknięcie roku

W celu zamknięcia okresu rozliczeniowego należy:

  1. Zrobić kopię programu.
  2. Ze wszystkich dokumentów WZ zrobić faktury lub paragony.
  3. W opcji MAGAZYN\ INWENTARYZACJA przeprowadzić inwentaryzację i ją zatwierdzić. Ilości, które wprowadzono w kolumnie INWENTAR zostaną przeniesione jako aktualny stan magazynowy.
  4. Założyć nowy folder (np. ROK2019) i skopiować tam cały magazyn.
  5. W folderze \ROK2019\MMAGAZYN\DANE dokonać zamknięcia okresu rozliczeniowego. Zamknięcie okresu spowoduje usunięcie wszystkich dokumentów zakupu i sprzedaży. Pozostaną stany magazynowe oraz płatności.
  6. Dotychczasowe dane zostaną w aktualnej lokalizacji (np. folder ROK2018).

UWAGA! Wpisywanie roku w nazwie folderu ułatwi w przyszłości przeglądanie danych z poprzednich lat.