Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Zleceniobiorca znajduje się na liście płac

Jeżeli zleceniobiorca pojawia się również na liście płac dla umów o pracę,
należy usunąć pracownikowi datę zatrudnienia, poprzez zmianę widoku na Formularz,
a następnie klikając na pole Data zatrudnienia, usuwamy datę zatrudnienia przyciskiem Delete i
zatwierdzamy Enter.