Tworzenie kopii bezpieczeństwa

W celu utworzenia archiwum wprowadzonych danych należy wejść w Narzędzia -> Zarządzanie bazami danych i zaznaczyć bazę danych dla której ma zostać wykonana kopia bezpieczeństwa. Następnie należy wybrać przycisk Kopia i pojawi się okno Narzędzie dla kopii...

Konfiguracja poczty w programie DGCS PZD System

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z programu musi być wpisany dodatkowy parametr w pliku konfiguracyjnym programu. Przy zamkniętym programie proszę przejść do podkatalogu .config następnie edytować np. Notatnikiem plik EmailSender.properties i sprawdzić czy...