W celu logowania się i wysyłania wiadomości z programu musi być wpisany dodatkowy parametr w pliku konfiguracyjnym programu. Przy zamkniętym programie proszę przejść do podkatalogu .config następnie edytować np. Notatnikiem plik EmailSender.properties i sprawdzić czy znajduję się w nim linia: mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory, jeżeli nie należy ją dopisać.

Następnie w celu skonfigurowania serwera poczty należy w uruchomionym programie wybrać opcję Konfiguracja -> Konfiguracja serwera pocztowego SMTP. Otworzy się okienko Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP), które należy uzupełnić według poniższego przykładu.

Adres serwera poczty (SMTP) to protokół komunikacyjny. Standardowo dla każdego serwera zdefiniowany jest inny (np. adres z serwera onet będzie inny niż z WP). Można go wyszukać w informacjach na temat danej poczty.

Port to protokół internetowy umożliwiający wysyłkę wiadomości przypisany do danego zabezpieczenia i serwera poczty.

W polu Nazwa wysyłającego należy wpisać nazwę, która będzie się wyświetlać u odbiorcy (np. nazwa firmy).

Adres zwrotny (wysyłającego), to adres mailowy na który chcemy otrzymywać odpowiedzi.

Bezpieczeństwo połączenia jest uzależnione od serwera poczty oraz portu. Można je wyszukać w informacjach na temat danej poczty.

W polu Użytkownik należy wpisać własny adres mailowy, z którego wysyłamy wiadomość e-mail.

W polu Hasło należy wpisać hasło, jakim logujemy się poprzez przeglądarkę do naszej poczty.

Poniżej przedstawiamy przykłady konfiguracji kilku najpopularniejszych serwerów pocztowych.