W celu utworzenia archiwum wprowadzonych danych należy wejść w Narzędzia -> Zarządzanie bazami danych i zaznaczyć bazę danych dla której ma zostać wykonana kopia bezpieczeństwa.

Następnie należy wybrać przycisk Kopia i pojawi się okno Narzędzie dla kopii bezpieczeństwa.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych jest podzielone na dwa typy:

  • standardowy bez szyfrowania,
  • zabezpieczany poprzez spakowanie kopii i nadanie hasła dostępu.

Kopię zabezpieczoną hasłem można utworzyć poprzez wybranie opcji Utwórz zaszyfrowaną kopię lokalną.

Wyświetli się wówczas okno, w którym należy podać login i hasło użytkownika, a następnie wskazać lokalizacje utworzenia kopii i zaakceptować ją przyciskiem Otwórz.

Kolejnym krokiem jest ustawienie hasła dostępu dla danej kopii, które będzie potrzebne w celu jej przywrócenia.

UWAGA! HASŁO JEST NIEZBĘDNE DO PRZYWRÓCENIA BAZY DANYCH.

Po utworzeniu kopii otrzymamy komunikat:

Tak zaszyfrowana kopia bazy danych, może zostać przekazana np. do pomocy technicznej. Mamy wówczas pewność, że nasze dane będą przeglądały jedynie osoby do tego upoważnione.

W celu utworzenia standardowej kopii bez szyfrowania jej hasłem należy wybrać opcje Utwórz kopię. Pojawi się wówczas okno, w którym należy podać login i hasło użytkownika, a następnie utworzy się kopia. Przy tym rodzaju kopii w oknie musi być uzupełniona ścieżka do katalogu, w którym program ma wykonać kopię bezpieczeństwa. W przypadku, gdy ścieżka ta nie zostanie uzupełniona lub użytkownik wskaże nieistniejący katalog program DGCS System nie utworzy kopii bezpieczeństwa. W celu utworzenia kopi bazy danych serwer Firebird musi mieć dostęp do tego zasobu. Przy domyślnej instalacji (proponowanej przez instalator programu) jest to C:\dGCS\DGCSSystem\backup. Ścieżkę tą można zmienić korzystając z przycisku Wybierz dla jednorazowego utworzenia kopii lub wprowadzić na stałe w edycji danych firmy w oknie Zarządzanie bazami danych.

 

 

Jeżeli biuro rachunkowe ma ustawione uruchamianie programu wraz z wyborem baz danych (okno Konfiguracja baz danych) można utworzyć kopię bezpieczeństwa wszystkich baz po kolei.

 

 

Jeżeli przy każdorazowym zamykaniu programu pojawiać ma się pytanie o wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy, to w oknie Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Parametry -> Wielofirmowość należy zaznaczyć parametr Pytaj o wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu.