Opis

CRM DGCS System usprawni pracę Twojej firmy i organizację kontaktów z klientami – których chcesz pozyskać i z którymi masz już relacje. Dzięki CRM nie zapomnisz o tym, co dla Twojej firmy ważne, o wykonaniu zadania dla danego klienta, umówionym spotkaniu czy rozmowie telefonicznej.

Pracuj z klientami w jednym systemie i zawsze z aktualnymi danymi, przygotuj kompleksową ofertę, zarezerwuj towary i wyposażenie niezbędne do realizacji konkretnego zadania.

Nie jest ważne, ilu masz pracowników, czy masz dział handlowy z prawdziwego zdarzenia czy jednoosobowo realizujesz sprzedaż, aby być krok przed konkurencją bądź perfekcyjnie zorganizowany.

Zacznij budować nowoczesną firmę w oparciu o dobrze zorganizowaną sprzedaż, wszystko w jednym narzędziu!

Zamów

 

Przyśpiesz swoją sprzedaż,  pracuj efektywniej w zaplanowanych zadaniach.
Po prostu zautomatyzuj rutynowe zadania.

 • Tworzenie i przydzielanie zadań oraz delegowanie ich pracownikom, do wykonania w określonym czasie;
 • Definiowanie zadań cyklicznych;
 • Przypominanie o zbliżającym się terminie rozpoczęcia;
 • Powiązania zadania z pracownikami, kontrahentami lub innymi zadaniami;
 • Rezerwowanie towarów i zasobów firmy (np. pojazdy, urządzenia), niezbędnych do wykonania zadania;
 • Współpraca zespołowa nad zadaniem, komentowanie w grupie osób powiązanych z zadaniem;
 • Podpinanie plików np. zdjęcia, umowy, inne pliki tekstowe itp.;
 • Nadawanie priorytetów, określanie statusów oraz stanu procentowego wykonania. 

W pracy z klientem nie ma nic cenniejszego ponad aktualną informacją o nim.
Zbierz wszystko w jednym miejscu i miej pod ręką wszystkie potrzebne informacje.

 • Nadawanie statusów dla kontrahenta:
  • wg typu klienta – standardowy, potencjalny lub utracony,
  • stopnia ważności – zwykły, ważny, bardzo ważny, 
  • branży,
  • sposobu pozyskania;
 • Ewidencja danych kontaktowych i charakteryzujących pracowników kontrahenta;
 • Wyszczególnienie rozbudowanych informacji przydatnych dla handlowców – preferowana forma i godzina kontaktu z kontrahentem;
 • Przydzielanie opiekunów do kontrahenta, opiekuna głównego, dodatkowego i zastępczego;
 • Dodawanie notatek do kartoteki kontrahenta;
 • Podpinanie plików do kartoteki kontrahenta;
 • Rejestracja zgód związanych z RODO;
 • Zarządzanie polityką rabatową dla danego kontrahenta;
 • Dodawanie wielu kont bankowych kontrahenta, po których będą oni rozpoznawani np. przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

Integruj zadania Twojej firmy w jednym, spójnym kalendarzu. Trzymaj rękę na pulsie i monitoruj zadania pracowników.

 • Przejrzysty widok kalendarza i zajętości poszczególnych dni, w układzie dziennym, tygodniowym i miesięcznym;
 • Monitorowanie szczegółów zadań, edytowanie, usuwanie, dodawanie nowych terminów z poziomu Kalendarza;
 • Prezentacja kalendarza wg typu kontaktu: zadanie, notatka, spotkanie, telefon;
 • Prezentacja terminów wg stanu – niezakończone, zakończone, wszystkie.

Nadaj nowy standard wystawiania oferty w Twojej firmie, zautomatyzuj ofertowanie i daj pracownikom więcej czasu na prawdziwe budowanie relacji z klientami.

 • Przygotowywanie ofert dla klientów;
 • Analiza wystawianych ofert w przedziale czasu;
 • Edytowanie, usuwanie, drukowanie i wysyłanie ofert e-mailem do klienta;
 • Realizowanie oferty w postaci wystawienia dowolnego typu dokumentu sprzedaży na jej podstawie. 

Optymalizuj czas wykorzystywania wyposażenia w firmie, ograniczaj do minimum okres bezczynności i całkowicie wyeliminuj konflikty dotyczące zbieżności dat planowanych rezerwacji.

 • Dodawanie firmowego wyposażenia i oznaczanie go, jako dostępnego do rezerwacji;
 • Planowanie i rezerwowanie zasobów dla konkretnych zadań;
 • Kontrolowanie  dostępności zasobów w konkretnym wymiarze czasu;
 • Elastyczne wyszukiwanie wyposażenia i zaplanowanych rezerwacji.

Skończ z ręcznym wypełnianiem raportów i ciągłej aktualizacji arkuszy kalkulacyjnych. 
Skup się na wynikach bo po to jest CRM!

Zobacz aktualne i prawidłowe informacje dotyczące sprzedaży w przejrzysty, jasny sposób. 
Upewnij się, że Twoja firma realizuje założone cele sprzedażowe dzięki szczegółowym raportom. Realnie wykorzystaj dane,
aby jeszcze wznieść sprzedaż na wyższy poziom.

 • Raporty i zestawienia prezentujące informacje o rozrachunkach z kontrahentami, przychodach ze sprzedaży do kontrahentów w ujęciu ilościowym i wartościowym.

Usprawnij współpracę między pracownikami przy realizacji konkretnego zadania. Dodawaj komentarze i zapisuj istotne informacje o postępie wykonania zadań.

 • Dodawanie i wysyłanie komentarzy dotyczących zadania, do wykonawcy i pracowników, którzy są z nim powiązani z realizacją danego zadania. 

Korzystaj z pełnej funkcjonalności CRM dzięki integracji z modułem sprzedażowym Magazyn DGCS System, która umożliwi m.in.: 

 • pracę na wspólnych kartotekach kontrahentów, towarów i usług;
 • wystawianie dokumentów handlowych na podstawie złożonych ofert;
 • analizowanie danych poprzez dostęp do bieżącej bazy.