Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System (dawniej INFOR System) – 16.16 r160407. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 16.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

Magazyn:

  • Synchronizacja z portalem aukcyjnym – dodano nowy parametr „Użyj ilości dostępnej (ilość – rezerwacje) towaru w raporcie aktualizacji ilości” pozwalający na lepsze zarządzanie ilościami widocznymi w Allegro
  • Dodano parametr (we wszystkich spinkach synchronizacyjnych) włączający obsługę rezerwacji przy imporcie zamówień ze sklepów internetowych (również allegro). Przydatny, gdy importowane są zamówienia z Allegro, ale sprzedaż jest obsługiwana na kasie fiskalnej i dane importowane do Magazynu z kasy

Księgowość:

  • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-D. W poprzedniej wersji źle sortowane były pola z literką „A” w numerze pola, np. pole 95A zamiast być po 94, było dopiero dodawane na końcu

Kadry i Płace:

  • Dodano nowy wzór umowy o pracę obowiązujący od 22.02.2016, z zachowaniem możliwości drukowani umowy o pracę na poprzednim wzorcu umowy
  • Ograniczono typy dostępnych umów o pracę po 2/2016 do: na okres próbny / czas nieokreślony / czas określony
  • Umożliwiono zarejestrowanie umowy o pracę na czas określony bez wypełnienia dat w polach: „Data od:” oraz „Data do:”
  • Wprowadzono nowe pola w oknie „umów o pracę” w zakładce „Dane dodatkowe”, które są konieczne dla umów o pracę na czas określony niepodlegających limitowaniu co do ilości i długości tych umów W polu „Rodzaj przyczyny uzasadniającej umowę na czas określony:” znajdują się przyczyny przewidziane przepisami prawa dla takich sytuacji
  • Dla nieobecności „Monitor – opieka nad dzieckiem” wprowadzono opcjonalnie możliwość rozliczania jej godzinowo albo dziennie. Zaznaczenie sposobu rozliczania znajduje się w oknie „Urlopy”, razem z polami analizującymi stany wykorzystania tej nieobecności w dniach i godzinach

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.