Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.19 r200123. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Dodano sprawdzanie kontrahenta na „Białej liście” w oknie „Rozrachunki nierozliczone”. Sprawdzanie powinno być wykonane tylko dla zobowiązań z danego (jednego) dnia. Sprawdzanie jest ograniczone do 30 kontrahentów, więc najlepiej jakby na liście było mniej niż 30 kontrahentów, bo „nadwyżka kontrahentów” nie zostanie sprawdzona.

Moduł Kadry i Płace:

  • Dodano możliwość wygenerowania deklaracji PIT-11 (25) wypełnianej według instrukcji umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 15.01.2020 r.;
  • Dodano opcje wyboru sposobu wykazania danych dotyczących osób w wieku do ukończenia 26 lat pomiędzy:
    – opcją wypełnienia danych zgodnie z opisem oraz adnotacjami zawartymi na PIT-11 wer. 25 – wówczas w sekcjach E2 i E6 wykazywane są tylko wartości przekraczające limit ulgi dla osób w wieku do 26 lat, natomiast przychody do tego limitu wykazywane są w sekcji G;
    – opcją wykazywania danych zgodnie z instrukcją wypełnienia PIT-11 wer. 25 umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 15.01.2020 – wówczas w sekcjach E2 i E6 wykazywane są wartości z list płac (rachunków do umów zlecenia), w których naliczono zaliczkę na podatek (z uwagi na brak wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek), a więc wartości te są wykazywane niezależnie od przekroczenia limitu ulgi dla osób w wieku do 26 lat.

Sposób wykazywania danych można określić przy pierwszym otwarciu okna „Deklaracja PIT-11” lub w nowym polu „Sposób wykazania danych dot. osób do ukończenia 26 lat” znajdującym się w sekcji „Opcje deklaracji’ tego okna.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.