Zaznacz stronę

DGCS System – 20.20 r200124

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.20 r200124. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

  • Usprawniono działanie programu w trakcie czynności sprawdzania księgowań w module Ryczałt – zmiana typu zakresu dat na „Podatek VAT”.

Moduł Kadry i Płace:

  • Usprawniono zapamiętywanie wybranego sposobu wykazywania danych dotyczących osób do ukończenia 26 lat w oknie Deklaracji.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

Zapraszamy do składania zamówień.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ