Nowa wersja programu DGCS System – 18.18 r180405

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.18 r180405. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

Przywrócono możliwość wysyłania zgłoszenia błędu lub sugestii.

Moduły magazynowe:

Usprawniono obliczanie VAT w przypadku wystawienia dokumentu WZ a z niej paragonu i z niego faktury, w poprzedniej wersji w takim przypadku VAT był naliczany podwójnie.

Moduły księgowe:

Usprawniono edycję pozycji VAT (F8) na zakładce VAT o aktualizowanie kwot w polu sumy brutto;
Usprawniono księgowanie dokumentów kasowych z pliku DANE_FIK.DBF generowanego z Kasy DOS;
Dodano nowy wzór e-Deklaracji PIT-4R (7).

Moduł Kadry i Płace:

Dodano mechanizm proponowania składek „Podstawa ZUS właściciel” oraz „Podstawa zdrowotna właściciel” podczas zmiany statusu pracownika na „Właściciel”, „Wspólnik” lub „Osoba współpracująca”;
Usprawniono okno importu z płatnika z bazy MS SQL (Plik → Import danych → Import z programu Płatnik → Baza MS SQL);
Usprawniono import z programu Płatnik przy niepełnych danych adresowych firmy;
Usprawniono eksport do programu Płatnik deklaracji ZUS RSA;
Od aktualnej wersji wydruk „Zaświadczenie o zarobkach do opieki społecznej” wyeksportowany do formatu *.ODT poprawnie wyświetla wiersz sumy.

Moduł Środki Trwałe:

Usprawniono filtrowanie przy generowaniu raportów – filtrowanie danych do raportów po dacie “Wg stanu na dzień” zamiast po dacie sporządzenia raportu.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.