Informacja dotycząca PIT-11 (25)

Szanowni Państwo, informujemy, że w programie wkrótce będzie dostępna dodatkowa możliwość wygenerowania deklaracji PIT-11 (25) wypełnianej według instrukcji umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 15.01.2020 r.

Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Finansów wiersz 2 i 6 w sekcji E deklaracji PIT-11 (25) wypełnia się wówczas, gdy od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. była pobierana zaliczka na podatek od wypłacanych podatnikowi do ukończenia 26 roku życia przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub umów zlecenia. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy pobieranie zaliczki było spowodowane niezłożeniem przez podatnika oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego, czy też przekroczeniem limitu zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Limit zwolnienia od podatku wykazywany jest w części G informacji, jeśli podatnik złożył oświadczenie, że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego.

Możliwość wygenerowania deklaracji PIT-11 (25) w formie aktualnej udostępnionej w programie będzie również dostępna.