Firmy: 250.00 zł netto

Biura rachunkowego: 350.00 zł netto

Opis

 

Kadry i Płace 10

Program umożliwia rozliczenie płac do 10 pracowników. Pozwala na prowadzenie ewidencji czasu pracy, notowanie danych pracowniczych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji. Program wspiera rozliczenia z US i ZUS.

 • import danych z programów dGCS S.A. Płace (DOS) oraz z programu Płatnik,
 • ewidencja kadrowa danych personalnych i o zatrudnieniu dla osób,
 • sporządzanie podstawowych dokumentów kadrowych w tym umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • możliwość podziału pracowników na działy oraz grupy, możliwość dalszej pracy w kontekście wybranego działu, grupy lub pracownika,
 • przypisywanie pracownikom różnych wzorców kalendarzy pracy np. w zależności wymiaru etatu, a także definiowania własnych dni wolnych oraz świąt,
 • indywidualne ustawienia parametrów płacowych oraz siatki płac dla poszczególnych pracowników,
 • rejestrowanie nieobecności (absencji) w tym takich jak: zwolnienia chorobowe, urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, opiekuńcze wychowawcze, bezpłatne i wiele innych,
 • ewidencjonowanie aktualnych badań pracowniczych i szkoleń BHP, powiadomienie o ich nieaktualności – alarmy,
 • sporządzania kilku list płac za dany miesiąc: z uwzględnianiem różnych terminów wypłaty,
 • możliwość własnego nazywania oraz elastycznego definiowania składników płacowych przez użytkownika, w tym zakładania własnych nowych składników,
 • automatyczne rozliczanie najczęściej występujących oraz potrzebnych składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne),
 • wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • możliwość rejestrowania / zmieniania na liście płac elementów związanych z obecnościami i czasem pracy,
 • automatyczne uwzględnianie przy wyliczeniach danych historycznych z poprzednich list płac, oraz miesięcy,
 • próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń,
 • program rozlicza i drukuje umowy cywilno-prawne, (w tym: zlecenia, o dzieło, z prawami autorskimi, kontrakty menadżerskie, dla członków organów stanowiących osób prawnych), oraz rachunki / faktury do nich,
 • możliwość robienia list płac oraz kart wynagrodzeń z tytułów rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie własnego szablonu (tekstu wydruku) umowy cywilno-prawnej,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,
 • przeliczanie godzin nocnych,
 • możliwość wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny (50%; 100%) dla pracowników,
 • modyfikowanie danych podatkowych (m. in. progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku),
 • wydruk listy obecności,
 • generowanie raportu nieobecności,
 • generowanie raportu czasu pracy,
 • generowanie list płac działających w trybie miesięcznym i rocznym.

Najważniejsze funkcje

Opis w skrócie:

 • ewidencja kadrowa danych personalnych i o zatrudnieniu dla osób
 • indywidualne ustawienia parametrów płacowych
 • ewidencjonowanie aktualnych badan pracowniczych i szkoleń BHP
 • przypisywanie pracownikom różnych wzorców kalendarzy pracy

Wersja próbna

Warunki

Wersja próbna pozwala na darmowe korzystanie z oprogramowania przez trzydzieści dni. Po okresie trzydziestu dni praca w programie przestanie być możliwa. Wersja próbna zawiera wszystkie funkcjonalności.

Wypróbuj program DGCS System bezpłatnie i dołącz do tysięcy zadowolonych klientów.

 

 

Zamów