Kadry, Płace i ZUS PRO 9.5.9.43 – zmienna finansowa oraz zmiany związane z nowelizacją Kodeksu pracy

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.5.9.43 i uwzględnia między innymi: nową wartość zmiennej finansowej dotyczącej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, wprowadza dalsze zmiany związane z nowelizacją Kodeksu pracy dotyczące wykazywania dat na informacji o okresie przechowywania dokumentacji oraz zakresu gromadzonych danych osobowych. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.5.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

  • Zmienna finansowa obowiązująca od 01.06.2019 r.
  • Możliwość wykazywania danych adresowych na przelewach do pracowników / zleceniobiorców w zależności od ustawienia w polu „Na wydruki” w oknie „Dane pracownika” w zakładce „Adres zamieszkania”;
  • Możliwość wpisania wartości „Brak informacji” w słowniku „Stanu cywilnego” w celu nie rejestrowania zbędnych danych osobowych;
  • Analiza i komunikat o nadmiarowych danych osobowych w przypadku dodawania / edytowania danych pracownika w oknie „Dane pracownika”, uwzględniając zakres danych osobowych dopuszczalnych do gromadzenia po 5/2019.

Zmiany:

  • Modyfikacja wydruku „Informacja o okresie przechowywania” dokumentacji pracowniczej przez wykazanie konkretnych dat przechowywania i odbioru dokumentów (a nie tylko okresów czasu);
  • Modyfikacja opisu podstawy prawnej na wydruku skierowania na badanie.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację. Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.