Kadry, Płace i ZUS PRO 9.6.1.8 – rozszerzenie funkcjonalności ulgi podatkowej dla osób do 26 roku życia oraz zmiany związane z nowelizacją Kodeksu pracy.

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO.
Wersja posiada numer 9.6.1.8 i uwzględnia między innymi: rozwinięcie modyfikacji dotyczących obsługi zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia, w tym możliwość oznaczenia w programie składników płacowych, które mają być opodatkowane pomimo stosowania tego zwolnienia podatkowego. Wersja dostosowuje treść pouczenia na świadectwie pracy oraz oświadczenia o równym traktowaniu w zatrudnieniu do zmian kodeksu pracy obowiązujących od 07.09.2019 r.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.6.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.
Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

  • Zmienna finansowa obowiązująca od 01.09.2019 r.
  • Mechanizm wyłączenia zerowania zaliczki na podatek dla osób w wieku do 26 roku życia (czyli pobieranie zaliczki na podatek) w przypadku przekroczenia przez takie osoby limitu przychodów (razem z kosztami autorskimi) ponad kwoty graniczne określone w przepisach podatkowych dla ulgi w stosunku do osób w wieku do 26 lat;
  • Możliwość wyłączenia stosowania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat w zakresie składników płacowych, które pozostają opodatkowane mimo tego zwolnienia (czyli składników niebędących przychodami ze stosunku pracy);
  • Nowe pole „Opodatk. mimo ulgi do 26 lat” w oknie „Płace → Definiowanie → Składniki płacowe” w zakładce „Rozdysponowanie” skutkujące naliczeniem zaliczki na podatek (opodatkowaniem) od takich składników, które mają włączone to pole pomimo obowiązywania w stosunku do danej osoby zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat. Aktualizacja standardowo przyjęła, że wszelkie zasiłki z ubezpieczeń społecznych (w tym chorobowych), które podlegają opodatkowaniu (co do zasady), zostały zaznaczone także jako podlegające opodatkowaniu pomimo ulgi dla osób w wieku do 26 lat;
  • Wzór obowiązkowego oświadczenia dla osób, które prowadzą u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Zmiany:

  • Możliwość zaznaczenia krótszego niż do końca roku (np. przez 2 miesiące) okresu obowiązywania wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek dla osób w wieku do 26 lat;
  • Treść pouczenia na wydruku „Świadectwa pracy” została zmieniona i dostosowana do zmiany Kodeksu pracy obowiązującej od 07.09.2019 r. z rozróżnieniem na treść pouczenia świadectw sporządzonych przed tą datą i po tej dacie;
  • Treść wzorca oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o równym traktowaniu dostosowana do zmiany Kodeksu pracy obowiązującej od 07.09.2019 r.
  • Wygląd okna definiowania składników płacowych w zakresie zakładki „Rozdysponowanie” w celu możliwości zaznaczenia w nowym polu o nazwie „Opodatk. mimo ulgi do 26 lat”, ustawienia skutkującego naliczeniem zaliczki na podatek (opodatkowaniem) od składników płacowych opodatkowanych pomimo obowiązywania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat. Przy czym wprowadzenie nowego pola wymagało przemodelowania układu całej zakładki.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.