Zaznacz stronę

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.6.2.11 – nowe świadectwo pracy oraz obniżenie od 10/2019 podatku dochodowego do 17% i podwyższenie kosztów uzyskania

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO.
Wersja posiada numer 9.6.2.11 i uwzględnia między innymi: nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 07.09.2019 oraz została przygotowana na wprowadzenie od 10/2019 obniżenia podatku dochodowego do 17% oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.6.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.
Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

  • Nowy wzór wydruku “Świadectwa pracy” w wersji obowiązującej od dnia 07.09.2019 r.
  • Zmienna finansowa obowiązująca od 01.10.2019 r. (Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego);
  • Obniżenie procentu podatku do 17% dla pierwszego progu podatkowego – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
  • Nowa 17% wartość procentu podatku zryczałtowanego na umów zlecenia i o dzieło w wartości do 200 zł – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
  • Nowa wartość kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (odpowiednio 250 zł koszty podstawowe oraz 300 zł koszty podwyższone) – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
  • Nowa wartość kosztów uzyskania przychodów dla kontraktów menadżerskich oraz za pracę w organach stanowiących osób prawnych (250 zł) – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
  • Nowa wartość ulgi podatkowej stosowanej przy naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.

Zmiany:

  • W definiowaniu nowych składników płacowych umożliwiające zapisanie składnika przy ustawieniu nowego pola “Opodatk. mimo ulgi do 26 lat”.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ