Zaznacz stronę

 

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.8. Wersja jest płatna, przy czym dla użytkowników wersji 9.7 i następnych nowa wersja dostępna jest w preferencyjnej cenie aktualizacji update.
Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja dostępna jest w normalnej cenie upgrade.
Wersja posiada numer 9.8.1.2 i rozszerza możliwości ewidencjonowania czasu pracy z uwzględnieniem godzin rozpoczęcia i kończenia pracy.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Wprowadzone nowości:

  • Mechanizmy przeliczające wielkość urlopu rocznego pracownika proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w roku;
  • W oknie ‘Czas pracy → Obecność → Kartoteka’ umożliwiono pobieranie danych z kalendarzy o typie ‘rozszerzony’ w trybie edycji za pomocą procedury ‘Wprowadź standard’;
  • W oknie ‘Czas pracy → Obecność → Kartoteka’ w panelu ‘Asystenta danych’ prezentowane są dane z kalendarzy o typie ‘rozszerzony’;
  • Wydruk ewidencji czasu pracy uwzględniającej zarejestrowane w programie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – wydruk o nazwie ‘Ewidencja czasu pracy – detale od / do’ jest dostępny oknie: Prezentacja → Wydruki → Czas pracy → Ewidencja czasu pracy;
  • Dodano wydruk: ‘Lista obecności (harmonogram notatki)’ – pozwalający na wydrukowanie list obecności z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy zarejestrowanymi dla danego miesiąca w oknie ‘Rozkład w miesiącu’.

Wprowadzone zmiany:

  • Odświeżanie oznaczenia dni wolnych w nowym oknie ‘Kalendarz – detale’ (rozkład w miesiącu) w przypadku zmiany miesiąca;
  • Zmiana miesiąca w oknie ‘Kalendarz – detale’ przytrzymuje (nie zmienia) wybrany wcześniej rodzaj kalendarza.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.
Zapraszamy do składania zamówień.

 

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ