Kadry, Płace i ZUS PRO – możliwość zdefiniowania podatku dochodowego na poziomie 17,75% w okresie 10-12/2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO.
Wersja posiada numer 9.6.3.20 i uwzględnia między innymi: możliwość przypisania pracownikowi indywidualnego procentu podatku w wartości 17,75% z ograniczeniem obowiązywania okresu.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.6.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.
Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

  • Możliwość przypisania stawki podatku na poziomie 17,75% z zaznaczeniem ograniczenia czasowego w zakresie miesięcy od 10/2019 do 12/2019 r.
  • Naliczanie nowej wartości kosztów uzyskania przychodów dla kontraktów menadżerskich oraz za pracę w organach stanowiących osób prawnych (250 zł) dla rachunków wypłacanych od 10/2019 r. niezależnie od tego za jaki okres dany rachunek jest naliczany (także dla rachunków za 9/2019 r.);
  • W imporcie E-ZLA dla osoby w wieku powyżej 50 lat wpis zasiłku chorobowego dokonywany jest po 14 dniach wynagrodzenia chorobowego w roku.

Zmiany:

  • Sposobu prezentacji wartości procentu zaliczki na podatek w “Analizie płac”. Dotychczasowy zapis w formie ułamka dziesiętnego został zastąpiony wartością procentu użytego do naliczenia płac;
  • Naliczania stażu pracy w firmie w sytuacji, gdy w oknie “Historia zatrudnienia” wpis ma zaznaczenie, że to jest wpis dotyczący tej samej firmy co baza. Zmiana polega na tym, że taki wpis z historii zatrudnienia będzie uwzględniany w stażu pracy w polu “Staż w firmie”;
  • Wydruku “Kwestionariusza osobowego (pustego)” dostępnego w oknie “Dane pracowników” przez uwzględnienie zmian w końcówce wydruku.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.

Zapraszamy do składania zamówień.