Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO, która zawiera wartość nowej zmiennej finansowej oraz kilka innych zmian.
Wersja posiada numer 9.7.9.47 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników programu w wersji 9.7.0.0. Dla wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Wprowadzone nowości:

  • Zmienna finansowa obowiązującą od 01.04.2020 r.
  • Mechanizm sprawdzania czy przy wprowadzaniu danych nowego pracownika wpisana została data urodzenia.

Wprowadzone modyfikacje:

  • W karcie wynagrodzeń z umów cywilnych – w zakresie kolumny ‘Przychód’ i rozróżnienie danych miedzy kolumny: ‘Przychód’, ‘Dochód’ oraz ‘Podst. nalicz. Podatk.
  • Wyliczenie netto w umowach cywilnych o rodzaju: ‘Umowa o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych’ dla niskich kwot przychodów, dla których z uwag na te niskie przychody zaliczka na podatek wyliczana jest kwota zerowa.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.