Zaznacz stronę

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO, która umożliwia zrobienie nowej wersji raportu RCA2 (cz.II) dla osób objętych od 2/2020 ulgą ‘Mały ZUS Plus’.

Wersja posiada numer 9.7.8.44 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników programu w wersji 9.7.0.0. Dla wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Wprowadzone nowości:

  • Eksport danych do raportu RCA2 (cz.II) dla osób objętych od 2/2020 ulgą ‘Mały ZUS Plus’ – to jest dla osób o kodzie tytułu ubezpieczenia 0590xx albo 0592xx. W raporcie RCA2 program uwzględnia formę opodatkowania wybraną dla danego przedsiębiorcy w oknie ‘Dane firmy’ w zakładce ‘Urząd skarbowy / ZUS’ w polu: ‘Forma opodatkowania’ oraz uwzględnia naliczone / zarejestrowane w programie w trakcie liczenia składek właściciela informacje o przychodzie, a także o dochodzie (w kwocie zarejestrowanej w programie dla osób opodatkowanych na: ‘Zasadach ogólnych’ od 2/2020, natomiast dla osób opodatkowanych według innych form opodatkowania dochód liczony jest zgodnie z opisem na RCA2 jako 50% przychodu, natomiast w przypadku straty / dochodu ujemnego – dochód w RCA2 jest wykazywany jako = 0,00).

Wprowadzone modyfikacje:

  • Zmiana poprawiająca naliczanie rachunków objętych podatkiem zryczałtowanym (zarówno do kwoty 200 zł jak i dla nierezydentów) w zakresie kwoty netto.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ