Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO, która zawiera funkcjonalności obsługujące nowy rodzaj nieobecności skutkującej zasiłkiem opiekuńczym związanym, ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19 oraz kilka innych zmian.

Wersja posiada numer 9.7.10.49 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników programu w wersji 9.7.0.0. Dla wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Wprowadzone nowości:

 • W oknie „Nieobecności” dodano nowy typ nieobecności służący do rejestracji okresu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19 uprawniającego do zasiłku opiekuńczego. Nowy typ nieobecności ma nazwę ‘Urlop opiekuńczy specjalny CV (dot. COVID-19)’. Rejestracji tego typu nieobecności będzie skutkowało naliczeniem zasiłku opiekuńczego oraz odpowiednim raportowaniem do ZUS w ramach ZUS RSA. Limit tego typu nieobecności nie łączy się z innymi nieobecnościami z tytułu opieki;
 • Mechanizm sprawdzania osobnego limitu 14 dni w roku dla nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny CV (dot. COVID-19)’;
 • W oknie ‘Nieobecności’ w panelu ‘Dni zasiłkowe’ dodano wiersz ‘Opiekuńcze spec. CV (dot. COVID-19)’ pozwalający obserwować stan wykorzystania nowego typu nieobecności;
 • W oknie ‘Prezentacja → Raporty → Nieobecności’ dopisano raport dedykowany nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny CV (dot. COVID-19)’;
 • Na świadectwie pracy w pkt 6.13 (okresie nieskładkowe) wykazywane są okresy zasiłków opiekuńczych z tytułu nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny CV (dot. COVID-19)’;
 • Wzór druku oświadczenia dot. COVID-19 – to jest O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19;
 • Zmienną finansową obowiązującą od 01.04.2020 r.
 • Mechanizm sprawdzania czy przy wprowadzaniu danych nowego pracownika wpisana została data urodzenia;

Wprowadzone modyfikacje:

 • W sposobie uwzględniania w raporcie ZUS RCA wpłat do PPK finansowanych przez zatrudniającego. Dotychczas wpłaty te były wykazywane w raporcie dot. miesiąca wypłaty wynagrodzeń wykazanych na tym raporcie. Po zmianie stanowiska ZUS wpłaty są wykazywane w raporcie dot. miesiąca wpłacenia środków do Instytucji Finansowej w związku z PPK. Datę wpłatę środków do PPK rejestruje się w oknie PPK za pomocą procesu ‘Rejestracja daty wpłaty do PPK’;
 • W karcie wynagrodzeń z umów cywilnych – w zakresie kolumny ‘ Przychód’ i rozróżnienie danych miedzy kolumny: ‘Przychód’; ‘Dochód’ oraz ‘Podst. nalicz. Podatk.
 • Wyliczenie netto w umowach cywilnych o rodzaju: ‘Umowa o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych’ dla niskich kwot przychodów, dla których z uwag na te niskie przychody zaliczka na podatek wyliczana jest kwota zerowa.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.