Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.24.10.27.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.24.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera zmiany w mechanizmie nazywania wydruków generowanych za pomocą szablonów definiowanych.

 Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Nowa zmienna finansowa obowiązująca od 01.07.2024r., dotycząca: ‘Wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego’ oraz obowiązująca od 01.06.2024 a dotycząca: ‘Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału’;
 • Dodano przykładowe definicje 5 składników z potrąceniami komorniczymi obowiązującymi od 7/2024. Składnik są dostępne w oknie ‘Składniki płacowe’ w grupie ‘Potrącenia’ i zostały oznaczone jako: ‘komornik 24od7do12…’ z dalszym opisem wskazującym który ze składników dla być stosowany dla osoby o jej indywidualnej definicji stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania albo stosowanie lub nie ‘Ulgi podatkowej 300 zł , stosowanie lub nie zwolnienia od podatku (np. dla osób 26 minus oraz osób stosujących ‘Zerowy’ PIT;
 • Program przygotowano do pracy z stawkami minimalnego wynagrodzenie za pracę oraz z umów zlecenia obowiązującymi od 7/2024;
 • Przy generowaniu zaświadczeń o zarobkach takich jak:

  – zaświadczenie o zarobkach dodatek mieszkaniowy,

   – zaświadczenie o zarobkach dodatek mieszkaniowy uproszczony,

   – zaświadczenie o zarobkach dodatek mieszkaniowy rozszerzony,

   – zaświadczenie o zarobkach opieki społecznej,

   – zaświadczenie o z umów zleceń,

  dodano mechanizm polegający na tym że nie tylko wskazuje się ile za miesięcy ma zostać zrobione zaświadczenie, ale też ilość miesięcy wstecz, które program ma się cofnąć żeby zrobić to zaświadczenie;

 • Przy definiowaniu wzorca wydruku listy płac umożliwiono dodawanie pól odpowiadających za:

            – ‘Dni siła wyższa w rodzinie’

            – ‘Godziny siła wyższa w rodzinie’

            – ‘Dni opiekuńczy bezpłatny’

            – ‘Godziny opiekuńczy bezpłatny’.

Wprowadzono zmiany:

 • W wydruku ‘Skierowania na badania’ zaktualizowano oznaczenie podstawy prawnej skierowania z kodeksu pracy;
 • Zmodyfikowano wykazywanie na świadectwie pracy takich nieobecności jak:

           – ‘Praca zdalna okazjonalna’,

           – ‘Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie’.

Pobierz aktualizację do najnowszej wersji

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.