Kadry, Płace i ZUS PRO – nowe wzory deklaracji podatkowych

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.5.2.17 i uwzględnia między innymi: nowe wzory deklaracji podatkowych obowiązujących od 01.01.2019 roku, w tym w formie e-Deklaracji oraz wezwanie dla pracowników o podanie konta bankowego, a także wydruk informacji dla pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej z sygnalizacją terminu. Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (8) wydruk wraz z obsługą e-Deklaracji w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej albo do modułu Zbiorcze e-Deklaracje;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR (7) wydruk wraz z obsługą e-Deklaracji w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej albo do modułu Zbiorcze e-Deklaracje;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 (24) wydruk wraz z obsługą e-Deklaracji w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej albo do modułu Zbiorcze e-Deklaracje;
 • Dodano nowy wzór deklaracji IFT-1/IFT-1R (14) wyłącznie obsługa e-Deklaracji w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej albo do modułu Zbiorcze e-Deklaracje;
 • Dodano wydruk “Pismo o podanie numeru konta bankowego przez pracownika”, który otrzymywał zapłatę wynagrodzenia za pracę w gotówce;
 • Dodano “Wydruk informacji dla pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej” z sygnalizacją terminu przechowywania oraz możliwością modyfikacji proponowanego przez program okresu przechowywania;
 • Rozszerzono na kolejne wzorce list obecności możliwość definiowania / modyfikowania na wydruku list obecności “Daty nagłówkowej”. Dodatkowo data nagłówkowa listy obecności drukowana jest na każdej stronie wydruku tej listy.
 • Dodano zmienną finansową obowiązującą od 01.01.2019 roku.
 • Dodano nowe kody tytułów ubezpieczeń obowiązujące od 01.01.2019 roku.

Zmiany:

 • Wydruk WSTĘPNEGO skierowania na badania przez wykazywanie na wydruku zawsze “Daty urodzenia”, nawet gdy w bazie zarejestrowany został numer PESEL pracownika;
 • Zmiana w wydruku “Listy obecności, ilość godzin” przez zmianę kryteriów i umożliwienie wydruku;
 • Modyfikacja treści wydruku “Oświadczenia dot. regulaminów”;
 • Modyfikacja wydruków “Zaświadczenia o zarobkach / zatrudnieniu” w zakresie pola dowodu osobistego w sytuacji, gdy pracodawca nie posiada informacji o numerze tego dokumentu;
 • Umożliwienie wydruku umowy o pracę także w przypadku braku dostępu do pliku źródłowego zawierającego informacje o oświadczeniach pracownika;
 • Prezentacja dat (oznaczenia dni) w oknie Detale w polu “W okresie”;
 • Dostosowanie opisów kodów tytułów ubezpieczeń do obowiązujących od 01.01.2019 roku;
 • Modyfikacja wzorcowych wydruków “SWZ” oraz “SWZ uproszczony” w zakresie formy wypłaty wynagrodzenia.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.

Zapraszamy do składania zamówień.