Zaznacz stronę

Kadry, Płace i ZUS PRO – nowe zmienne finansowe oraz obsługa najniższych podstaw społecznych ZUS dla działalności na mniejszą skalę

Szanowni Państwo, informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.5.5.31 i uwzględnia między innymi: obsługę najniższych podstaw społecznych ZUS dla działalności na mniejszą skalę z automatycznym naliczaniem podstaw oraz rejestrowaniem przychodu z poprzedniego roku, a także eksport tych danych do ZUS. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.5.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem. Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

 • Zmienne finansowe obowiązujące od 01.03.2019 r. (przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału) oraz od 01.04.2019 r. (wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego);
 • Wzory dokumentów kadrowych (szablony edytowalne) oświadczenia dot. uprawnień i zgód w sprawach rodzicielskich (dostępne w Menu: System → Wzory dokumentów → Szablony definiowane);
 • Na wydruku “Akta osobowe – numeracja” dodano wykaz dokumentów oznaczonych jako “Część D”;
 • Składniki płacowe: “Najniższe podstawy społeczne ZUS dla działalności na mniejszą skalę” oraz “Przychód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy”, które odpowiadają za naliczenia podstaw i składek społecznych ZUS oraz odpowiedniego ich wyeksportowania do ZUS. Składniki są naliczane automatycznie (bez potrzeby ich przypisywania do siatki płac) dla osób z kodem tytułu ubezpieczenia 0590XX i 0592XX. Przy pierwszym naliczeniu program zapyta i zapisze wartość podanych przed użytkownika składników, a w kolejnych miesiącach przyjmie wartości wcześniej naliczone;
 • Eksport do płatnika dokumentu RCA część 2 z wartościami “Najniższe podstawy społeczne ZUS dla działalności na mniejszą skalę” oraz “Przychód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy” – dot. osób z kodem tytułu ubezpieczenia 0590XX i 0592XX.

Zmiany:

 • Zmodyfikowano eksport raportu miesięcznego ZUS RPA – w zakresie części III.C., gdzie wykazywane są wartości podstaw wypadkowych z lat wcześniejszych przewyższające podstawę emerytalno-rentową z tego samego okresu;
 • Zmodyfikowano wydruki IMUA wer. od 2019 / IRUA wer. od 2019 – w sekcji “Przychód stanowiący podstawę wymiaru składek z innego roku”, gdzie wykazywane są wartości podstaw wypadkowych z lat wcześniejszych przewyższające podstawę emerytalno-rentową z tego samego okresu;
 • W wydruku “Zestawienie składek ZUS i PIT” wykazano “Zaliczki na podatek” naliczone od wynagrodzenia “Osoby współpracującej”;
 • W przelewie o typie: “Za deklarację PIT-4” naliczana jest zaliczka na podatek od wynagrodzenia “Osoby współpracującej” nawet przed przygotowaniem deklaracji PIT-4 za określony miesiąc;
 • Dodatkowy opis sposobu zmiany hasła w komunikacie informującym o potrzebie zmiany hasła;
 • Numeracja list obecności na wydruku w przypadku uprzedniego podglądu wydruku szykowanych list obecności;
 • Zaświadczenia o przychodzie emeryta / rencisty w przypadku umów cywilnych w zakresie prezentacji miejsca po przecinku w kwocie przychodu.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację. Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl. Zapraszamy do składania zamówień.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ