Kadry, Płace i ZUS PRO – sprawozdanie GUS Z-12 za 2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.5.6.32 i uwzględnia między innymi: zmiany dotyczące sprawozdania GUS Z-12 za rok 2018. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.5.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem. Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

  • Eksport danych do raportu GUS Z-12 w zakresie danych za rok 2018;
  • Eksport do płatnika do raportu RCA osób z kodem tytułu ubezpieczenia 0920XX.

Zmiany:

  • Zmieniono wzorce kwestionariuszy osobowych dostępnych w programie jako wydruki albo jako dokumenty do wypełnienia. Zmiana polega na usunięciu ze wzorców kwestionariuszy danych o dowodach osobistych – stosownie do wzorców udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację. Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.