Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu KPiR DOS/Windows – 20.00 C. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Poprawiono błąd, który mógł występować w niektórych przypadkach ” Error base\1083 Argument Error *”
  • W Fakturowaniu 2 –  poprawiono błąd, który mógł występować w niektórych przypadkach „Blad BASE/1003 Variable does not exist: MPP”

Uwaga: Po instalacji tej wersji wymagane jest uruchomienie w każdej księdze programów w następującej kolejności: Ewidencja następnie Deklaracje