Aby zaksięgować korektę proszę wykonać standardowe czynności jak przy księgowaniu standardowego dokumentu, ale w polach, gdzie wpisywana jest kwota w pierwszej kolejności należy wpisać kwotę, a następnie znak minusa „–”.
Jeżeli wpis już jest wprowadzony to pod prawym przyciskiem myszy znajduje się opcja „Stornuj wpis” wówczas taki zapis zostanie skopiowany i wprowadzone zostaną wartości z ujemnym (przeciwnym) znakiem.