Magazyn Multi DOS/Windows – 20.00 G

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu Magazyn Multi DOS/Windows – 20.00 G. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Dodano automatyczną archiwizację w modułach Kasa i Rozliczenia.
    Archiwizacja uaktywnia się po wprowadzeniu ścieżki do archiwizacji w “Kopia baz danych”
    Jeżeli archiwum ma być robione w tym samym folderze np. Kasa w “Kopia baz danych” wprowadzamy nazwę folderu np. Archiw
    ( do 8 znaków).