Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Magazyn Multi (DOS / Windows) – 22.00 D. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 23.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Usunięto mogący wystąpić problem przy rozchodzie wewnętrznym i minimum kilku pozycjach towarowych. Jednoczesne wciśnięcie klawiszy F2 i F3 powodowało wystąpienie błędu “DBCMD/2001 Workarea not in use:_DBZAP”.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony dgcs.pl.