Nowa, płatna wersja Płace DOS/Windows – 2.0

 

Informujemy, że jest dostępna nowa wersja programu Płace DOS/Windows – 2.0. Wersja ta jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Automatyczne obliczanie stawki podatku na poziomie 17%, oraz stosowanie nowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzeń wypłacanych od października 2019 r. z możliwością ręcznej zmiany. Dane te są przenoszone do deklaracji PIT-11, PIT-37 (deklaracje te prawdopodobnie do końca roku ulegną zmianie);
  • Wprowadzono nowe stawki podatkowe oraz kosztów uzyskania przychodów na 4 kwartał 2019 roku oraz na 2020 rok;
  • W kartotece pracowników dodano przełącznik „Alt+0” (zero), który umożliwia przełączenie na funkcję „Alt+F2” – Podatek, ulga, koszty.
    Funkcja ta umożliwia automatyczne ustawienie stawek dla wszystkich pracowników. ;
  • Wprowadzono nową wersję wydruku świadectwa pracy;
  • Program będzie systematycznie aktualizowany do zmieniających się przepisów podatkowych.

 

Zapraszamy do składania zamówień.