Zaznacz stronę

Nowa, płatna wersja Płace (DOS / Windows) – 2.10

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Płace (DOS / Windows) wraz z obsługą PPK. Wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Wprowadzono zmiany:

Program dostosowano do obliczeń Pracowniczych Planów Kapitałowych
„W ramach PPK wyróżnia się wpłaty podstawowe i dodatkowe. Minimalna wpłata pracownika,
jaka będzie przekazywana na jego rachunek PPK wyniesie 2% wynagrodzenia brutto, potrącanego
z pensji netto, natomiast pracodawca będzie wpłacał z własnych środków 1,5% wynagrodzenia
brutto uczestnika PPK. Co więcej, Państwo ze środków Funduszu Pracy przekaże na rachunek
uczestnika PPK tzw. „wpłatę powitalną” w wysokości 250zł, a w kolejnych latach będzie dopłacać
rokrocznie 240 zł. Otrzymanie powyższych zasileń jest warunkowane spełnieniem przez uczestnika
przesłanek określonych w ustawie o PPK. Dodatkowo pracodawca oraz pracownik mogą zwiększyć
wpłacane kwoty, każdy do maksymalnie 4% wynagrodzenia brutto uczestnika PPK. W sumie
odprowadzana do PPK kwota nie może przekroczyć 8% wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej.

Pracownik posiada możliwość obniżenia obowiązkowej wpłaty podstawowej do PPK do poziomu
nie niższego niż 0,5% swojego wynagrodzenia brutto, jeśli złoży odpowiednią deklarację, że jego
zarobki nie przekraczają 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składki te wykazuje się w deklaracji RCA – składki PPK w 28polu
Składka ta stanowi przychód do opodatkowania – w momencie przelewu”

1) W kartotece pracownika dodano nowe pola do wyliczeń PPK, w których wprowadzamy
odpowiednie wartości procentowe dla każdego pracownika

– PrPdPPKpl – Procent składki podstawowej płatnika na PPK
– PrDtPPKpl – Procent składki dodatkowej płatnika na PPK
– PrPdPPKpr- Procent składki podstawowej pracownika na PPK
– PrDtPPKpr – Procent składki dodatkowej pracownika na PPK

2) Wykonując listę płac za dany miesiąc (pierwszy po wprowadzeniu danych do PPK) musimy
przepisać dane z kartoteki (Alt+0 – zero, ALT+F1), w kolejnych możemy przepisać dane z
poprzedniego miesiąca.

3) Za pomocą klawisza funkcyjnego F7 mamy dostęp do dokładnych wyliczeń składek na PPK
i ewentualnego skorygowania stawek procentowych:

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ