Nowa, płatna wersja programu Magazyn Multi – 20.00A

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Magazyn Multi (DOS / Windows). Wersja posiada numer 20.00 A i jest płatna zgodnie z cennikiem

1) Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
– Dla towarów, które mamy już na stanach magazynowych i podlegają mechanizmowi podzielonej płatności wchodzimy w opcję MAGAZYN\ STAN MAGAZYNU \ EDYCJA, strzałką w prawo przechodzimy na ostatnią kolumnę o nazwie MPP i zmieniamy zaznaczenie z „ F” na „T”;
– Przy zakupie towaru przechodzimy na ostatnią kolumnę o nazwie MPP i zmieniamy zaznaczenie z „ F” na „T”;
– Przy usługach przechodzimy na ostatnią kolumnę o nazwie MPP i zmieniamy zaznaczenie z „ F” na „T”.

Jeżeli na dokumencie sprzedaży wystąpi towar lub usługa zaznaczona w kolumnie MPP literką „T” i kwota brutto dokumentu będzie równa lub większa 15 000 zł, wówczas na jego wydruku automatycznie pojawi się adnotacja „Mechanizm podzielonej płatności

Jeżeli na dokumencie sprzedaży wystąpi towar lub usługa zaznaczona w kolumnie MPP literką „T”, ale kwota brutto dokumentu będzie mniejsza niż 15 000 zł, wówczas przed wydrukiem użytkownik musi sam zdecydować czy dany dokument ma podlegać pod mechanizm podzielonej płatności.

2) Zmodyfikowano faktury RR
3) Umożliwiono zapis i wydruki w formie graficznej bezpośrednio do plików *.pdf

– W oknie „Konfiguracja \ parametry wydruku\ drukarka graficzna\ drukarka graficzna-wersja II”
ustawiamy na TAK.

– Wychodzimy z programu.
– W folderze, w którym zainstalowany jest program Magazyn Multi uruchamiamy plik DrukDOS.exe.
– W menu „Opcje\ Wzorzec wydruku” wybieramy wzorzec, który ma się automatycznie drukować. Następnie zamykamy ten program (ekran) i uruchamiamy program Magazyn Multi.
– Wystawiamy fakturę. W momencie wydruku program zapyta czy drukować na drukarce graficznej. Wybranie opcji „NIE” będzie skutkować wydrukiem w dotychczasowej formie.

– W przypadku konieczności wydruku na drukarce graficznej dokumentów archiwalnych wchodzimy w opcję SPRZEDAŻ \ WYDRUK Z ARCHIWUM, wybieramy dokument i za pomocą kombinacji klawiszy ALT+I drukujemy dany dokument.

Uwaga: Z tego poziomu nie są drukowane dokumenty korygujące.