Nowa, płatna wersja programu Magazyn Multi – 22.00

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu Magazyn Multi DOS / Windows. Wersja posiada numer 22.00 i jest płatna zgodnie z cennikiem.

Uwaga: Po instalacji program należy aktywować 24 znakowym kodem autoryzującym. W tym celu w folderze MMagazyn należy uruchomić jako administrator systemu Windows plik sysauwin.exe

Opis zmian

 • Zmodyfikowano wydruk duplikatu faktury przy wyborze drukarki graficznej ze stawką 0(zero)%;
 • W opcji SPRZEDAŻ \ WYDRUK Z ARCHIWUM \ klawiszem insert zaznaczamy dokument. Pojawi się okno z pytaniem, czy wydrukować jako duplikat T\N. Zaznaczając literkę „T” na wydruku pod numerem faktury drukuje się treść „DUPLIKAT Z DNIA…” ( POBIERANA JEST DATA SYSTEMOWA);
 • Wersja 22.00 z obsługą plików JPKV7 – dostosowano do wymogów JPKV7M(2)
  • Przy korekcie dokumentu pojawi się okno w którym należy wybrać na podstawie jakiego artykułu jest dokonywana korekta ( art. 89 ust 1 ustawy lub art. 89 ust 4) następnie należy wprowadzić datę.
  • Dodano nowe oznaczenia dla towarów „WSTO_EE”
   (Oznaczenie WSTO_EE stosowane jest do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju – oznaczenie „WSTO_EE).
  • Dodano nowe oznaczenia dla towarów IDE
   Oznaczenie stosowane jest do części ewidencyjnej JPK_V7 przygotowywanej przez podatników ułatwiających za pomocą interfejsu elektronicznego (np. sklepu online) dokonanie na terytorium UE przez podmiot trzeci podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE następujących transakcji:
   wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), lub (innej niż WSTO) dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem (w praktyce będzie to najczęściej dostawa na terytorium państwa członkowskiego, w tym odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju).
   Oznaczenie to zastosują jedynie tacy podatnicy – operatorzy interfejsów elektronicznych (np. sklepów online) którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim lub odpowiadających im regulacjach innych państw członkowskich Unii Europejskiej, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.
   W przypadku tego rodzaju podmiotów uznaje się, że operator sam dokonał nabycia i sprzedaży towarów na terytorium Polski i stąd dla celów kontroli oznaczenie IED.