Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System (dawniej INFOR System) – 16.55 r160901. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 16.50. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

System:

 • Raport „Zestawienie dokumentów – należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia” pokazuje stan na wybrany dzień. W poprzedniej wersji stan rozrachunku był pokazywany na moment generowania raportu.
 • Rozszerzono ilość miejsc po przecinku przy wprowadzaniu kursu w wyciągach bankowych do 6

Magazyn:

 • Zwiększono ilość miejsca dla kolumny LP w raporcie „Wydruk kontrahentów według grupy”
 • Dodano kolumnę LP oraz zmieniono kolejność sortowania dokumentów na raporcie „Zestawienie dokumentów faktury VAT”
 • Usprawniono wydruk tabel przy włączonej opcji kolorowania wierszy. W poprzedniej wersji, gdy ten parametr był ustawiony nie zapisywała się opcja dzielenia na strony
 • Przywrócono możliwość wejścia w Kartotekę faktur VAT zaliczkowych

Księgowość:

 • NOWOŚĆ – dodano nowe wzorce deklaracji: VAT-7 (17), VAT-7D (8), VAT-7K (11), VAT-8 (8) i VAT-9M (6)
 • NOWOŚĆ – dodano obsługę nowych wzorów deklaracji VAT w E-Deklaracjach VAT-7 (17), VAT-7D (8) i VAT-7K (11)
 • Zmieniono możliwość edycji zapisu zaksięgowanego automatycznie z innego modułu wg poniższych założeń:
  – w oknie głównym modułów księgowych dodana została opcja modyfikacji nagłówka dokumentu zaksięgowanego automatycznie,
  – zmieniono warunki edycji na koncie rozrachunkowym w pełnej księgowości dokumentu zaksięgowanego automatycznie.
 • Zmodyfikowano mechanizm uaktualnienia użytkownika i daty modyfikacji wpisu. W obecnej wersji podczas sortowania według dat oraz zatwierdzania wpisów nie jest zmieniana data ostatniej modyfikacji oraz nazwa użytkownika ostatnio modyfikującego zapisy.
 • Dodano mechanizm informujący użytkownika o niezgodności wybranego roku obrachunkowego z modułem księgowym
 • W raporcie „Zestawienie rozrachunków wg sald” dodano możliwość sortowania według kont analitycznych
 • Wprowadzono sprawdzanie czy taki dokument już istnieje w systemie na podstawie numeru i daty dokumentu oraz kontrahenta zaksięgowanych dokumentów przy księgowaniu w rejestrze VAT
 • W raportach „Zestawienie obrotów i zobowiązań wg skali” dodano obramowanie pola do zaznaczenia „Bez uwzględniania ulgi podatkowej”. W poprzedniej wersji trudno było rozpoznać, która opcja została wybrana
 • W raporcie „Zestawienie należności i płatności kontrahentów (wg daty płatności)” dodano informację ile dni po terminie nastąpiła płatność

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.