Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 21.29 r210412.

Wprowadzono zmiany:

Moduł Finanse i Księgowość:

  • Ustawiono dane kursowe (waluta i kurs) dla kompensat wystawionych w walucie PLN;
  • Przywrócono możliwość księgowania not obciążeniowych i uznaniowych na koncie rozrachunkowym.

Moduł Kadry i Płace:

  • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R wer.12 wraz z obsługą w e-deklaracjach;
  • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR wer.11 wraz z obsługą e-deklaracjach;
  • Dodano zapamiętywanie danych wprowadzonych do składników definiowalnych.