Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 21.36 r210601.

Wprowadzono zmiany:

Moduły system:

 • Dla nowych baz danych przygotowano domyślne rozmiary okien i mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Usprawniono uruchamianie programu w przypadku szybkiego kilkukrotnego kliknięcia w opcję „Wybierz” lub w wiersz tabeli z bazami danych;
 • W oknie „Kartoteka przelewów” ujednolicono opis kolumn w tabeli;
 • Usprawniono wystawianie dokumentów kasowych po zmianie bazy danych, jeśli w drugiej bazie nie było kasy o ID jak kasa wybrana w pierwszej bazie, wówczas nie można było wystawić dokumentu kasowego;
 • Zwiększono ikony “Drukuj” i “Zapisz” na podglądzie wydruku;
 • Usprawniono zapamiętywanie ustawień rozmiarów okien przy zamykaniu programu w przypadku, gdy użytkownik przeszedł przez okno „Konfiguracji kasy”.

Moduły Ogrody działkowe:

 • Przy wprowadzaniu grupowych odczytów liczników dodano podsumowanie stanów liczników: poprzedni i aktualny oraz różnicę, która pokazuje zużycie dla wszystkich. Podsumowanie pozwala w łatwy sposób zweryfikować czy przy wprowadzaniu danych nie doszło do pomyłki;
 • Przy pojedynczym dodawaniu naliczeń przez opcję „Dodaj” wprowadzono ostrzeżenie o dacie wprowadzonego naliczenia, gdy data jest różna od
  aktualnego miesiąca lub roku;
 • W „Kartotece działkowców” dodano kolumnę z numerem telefonu działkowca.

Moduły magazynowe:

 • W kartotekach dokumentów wydania w oknie „Operacje zbiorcze na dokumentach” dostosowano czcionkę do reszty Systemu;
 • W słowniku „Kontrahenci” ukryto nadmiarowe kolumny;
 • Usprawniono przywracanie dokumentu po zamknięciu programu jeśli ostatnimi operacjami na dokumencie była edycja lub usunięcie pozycji;
 • W oknie „Kartoteka płatności” zwiększono rozmiar pola „Uwagi”.

Moduł Finanse i Księgowość:

 • Poprawiono literówki w oknie „Informacja” przy zapisywaniu księgowania, gdy kwoty pomiędzy zakładkami są różne;
 • Przywrócono wyświetlanie okna „Pokaż szczegóły” w oknie „Wybierz dokumenty do rozliczenia” przy rozliczaniu dokumentu kompensatą;
 • Dodano skalowanie rozmiaru tabelki dla okna „Przypisz kontrahenta” w słowniku „Plan kont”;
 • W oknie „Dokumenty do zaksięgowania” (Typy dokumentów do automatycznego księgowania) dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Dostosowano import z pliku wyciągu bankowego w formacie MT940 do zmian wprowadzonych przez BOŚ Bank;
 • Zmieniono raport „Operacje na kontach z szukaną kwotą” na możliwość wprowadzenia zakresu kwot „od” „do”;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie wyciągów bankowych w przypadku, gdy są określone dla jednej pozycji wzorca dwa lub więcej kont bankowych.

Moduł Kadry i Płace:

 • Ukryto słownik ustawień płacowych dostępny w opcji: Dane → Słowniki → Ustawienia płacowe;
 • W oknie dodawania Dowodu/Paszportu (Formularz → Dane personalne oraz o zatrudnieniu przycisk Dowód/Paszport w polu Dane personalne) dodano opcję Zapisz oraz Anuluj;
 • Usprawniono wygląd umowy o pracę w przypadku, gdy w oknie „Umowy o pracę”, w polu „Rodzaj pracy”, w zakładce “Dane ogólne” wprowadzona zostanie dłuższa nazwa;
 • Dodano słownik kodów zawodu. Kod zawodu może być wprowadzony w danych zatrudnienia pracownika. Kod zawodu jest eksportowany do plików ZUA oraz ZZA.

Moduł Środki Trwałe:

 • Dla raportu „PZD – Spis z natury” dodano uwzględnianie filtrowania po: MPK, cechach, ŚT i dacie.