Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS PZD System – 21.42 r210810.

Wprowadzono zmiany:

Moduły system:

 • Zoptymalizowano czas otwarcia kartoteki “Rozrachunki pełne”;
 • Przywrócono odświeżanie panelu skrótów po zmianie zalogowanego użytkownika;
 • Rozszerzono przeliczenie „Wycena bilansowej kont rozrachunkowych” przy księgowaniach na kontach w kwotach powyżej 2 mln w walucie;
 • Dla nowych baz danych uaktualniono słownik odsetek ustawowych;
 • Przy edycji kontrahenta dodano możliwość pobierania danych z VIES;
 • Dodano stronę internetową, na której można zapoznać się z zmianami w programie.
  Strona dostępna jest pod adresem: https://dgcs.pl/aktualnoscipzd/

Moduły Ogrody działkowe:

 • Dodano nowy wzorzec wydruku “Nota obciążeniowa PZD z zaległościami”, wraz z dopasowaniem kolumn dla tabelki „Odczyty liczników”, aby zapisywały się poprawnie do Excela. Na wydruku zaprezentowane są zaległości działkowca do dnia wystawienia noty.
  Wzorzec można ustawić w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Dokument naliczenia.

Moduły magazynowe:

 • Zastąpiono wyświetlanie kartoteki dokumentów MM w nowym oknie otwieranym w zakładce;
 • Ujednolicono zachowanie kartotek dokumentów przyjęcia;
 • Przy dodawaniu kontrahenta w innych modułach zmieniono zasadę, aby w takim przypadku nowy kontrahent miał ustawiony parametr „NIGDY” przy blokadzie płatności innej niż „gotówka”;
 • W słowniku „Definicje towarów” na zakładce „Dodatkowe dane” uporządkowano menu;
 • W słowniku kontrahentów powiększono pole „Kod pocztowy”.

Moduł Finanse i Księgowość:

 • Usprawniono dodawanie wpisu jeżeli kursor był w polu „kwota winien” i wybierana była opcja F5 lub F6;
 • Przywrócono możliwość dodawania kont rozrachunkowych z poziomu słownika kontrahentów;
 • Dodano raport z wykazem kont nieujętych w sprawozdaniu finansowym.
  Raport dostępny w menu: Raporty → Kontrolne → Konta nieujęte w sprawozdaniu finansowym.

Moduł Kadry i Płace:

 • W opcji Formularz → Dane personalne oraz o zatrudnieniu → Niepełnosprawność → Szczegóły – dodano przyciski Zapisz oraz Anuluj;
 • Zablokowano możliwość wpisania kwoty z minusem w polu Składniki pracownika w Formularz → Ustawienia płacowe;
 • Na wydrukach list płac usprawniono drukowanie etatu;
 • Usprawniono dodawanie kodu ubezpieczenia dla drugiego i kolejnego wpisu w oknie „Kariera w firmie”;
 • Usprawniono generowanie do pliku *.PDF wydruku listy płac. W poprzedniej wersji po wygenerowaniu wydruku do pliku *.PDF ucinane z ostatniej strony była opis: Razem składki finansowane przez (pracownika);
 • Usprawniono możliwość edycji pól adresowych w opcji: Pracownicy → Dane członków rodziny → zaznaczenie Adres wspólny z ubezpieczonym;
 • Dodano wydruk zaświadczenia o zarobkach;
 • W oknie Dane → Składniki definiowalne w opcjach przypisywania składników dodano okienko z paskiem postępu;
 • Przywrócono możliwość zapisywania kont bankowych firmy w opcji: Dane → Słownik → Konta bankowe firmy;
 • Dodano możliwość wpisania danych w formularzu: Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego, Rodzaj identyfikatora skarbowego, Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego;
 • Zmodyfikowano wydruk pasków wynagrodzeń, o dodanie PPK oraz dodano wydruk listy płac „każdy pracownik na osobnej stronie”.

Moduł Środki Trwałe:

 • Poprawiono literówki w raportach odpisów amortyzacyjnych oraz planu amortyzacji;
 • W kartotece środków trwałych zablokowano generowanie wydruku OT przyciskiem “OT” podczas dodawania, edycji i dodawania kopii ŚT;
 • Usprawniono obliczanie amortyzacji metodą degresywną w przypadku, gdy w którymś roku amortyzacji dodano zmianę stawki w grudniu;
 • Usprawniono wyświetlanie informacji o błędzie księgowania odpisów;
 • Przy księgowaniu odpisów w module “Środki trwałe” dodano komunikat w przypadku, gdy w danym okresie istnieją odpisy które zostały już zaksięgowane w modułach księgowych;
 • Dodano możliwość kopiowania ŚT w oknie kartoteki środków trwałych;
  Aby skopiować dany ŚT, należy zaznaczyć go na liście i kliknąć przycisk “Dodaj kopię ŚT”. Kopiowane są dane z zakładki Dane podstawowe, a także cechy. Numer inwentarzowy jest przestawiany na następny dla danego symbolu KŚT;
 • Dodano możliwość pomijania likwidowanych ŚT podczas księgowania odpisów – w oknie księgowania odpisów dodano parametr “Pomijaj likwidowane ŚT”.
  Przykład: podczas księgowania odpisów, bez zaznaczenia parametru, jeśli ŚT jest likwidowany we wrześniu 2021, a jego nieumorzona wartość to 100.000,00 PLN, to za ten miesiąc zostanie wygenerowany odpis do księgowania z wartością 100.000,00 PLN. Po zaznaczeniu parametru, za wrzesień 2021 nie zostanie wygenerowany odpis do księgowania za dany ŚT. Parametr nie wpływa na plan amortyzacji wyświetlany w oknie kartoteki środków trwałych (zakładka “Plan”) oraz na raporty w module “Środki trwałe”.